menu
nagłówek | header | image

Rejestracja - sobota, 23 kwietnia 2022

  • Akademia składa się z dwóch sesji (grup) - grupy 1 rannej i grupy 2 popołudniowej.
  • Każda sesja (grupa) składa się z 2 kursów - A i B.
  • W ramach każdego z kursów jest 8 przedmiotów do wyboru.
  • Uczestnik decyduje się i rejestruje na na konkretną sesję (grupę) - rano lub popołudniu.
  • Po wybraniu sesji (grupy) wybiera 2 zajęcia - po 1 z każdego kursu (A i B).
  • Dla każdego z przedmiotów obowiązuje limit 6 osób.

1. Konikopunkcja
2. Wkłucie doszpikowe jako alternatywa dostępu donaczyniowego
3. Przyjęcie porodu warunkach pozaszpitalnych
4. Gipsowanie – „poradnik”
5. NIV - Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna
6. Medycyna wysokogórska – okiem praktyka
7. Postępowanie z pacjentem agresywnym w SOR
8. Majaczenie – prawdy i mity

Informacja o zajętości miejsc na warsztaty: warsztaty dostępne, warsztaty niedostępne.

1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
08.30-10.00 - Grupa 1 - kurs A
Koniko-punkcja Wkłucie doszpikowe Przyjęcie porodu Gipsowanie
Nieinwazyjna wentylacja Medycyna wysokogórska Postępowanie z pacjentem Majaczenie
10.10-11.40 - Grupa 1 - kurs B
Koniko-punkcja Wkłucie doszpikowe Przyjęcie porodu Gipsowanie
Nieinwazyjna wentylacja Medycyna wysokogórska Postępowanie z pacjentem Majaczenie
Rejestracja elektroniczna została wyłączona przez organizatorów
13.00-14.30 - Grupa 2 - kurs A
Koniko-punkcja Wkłucie doszpikowe Przyjęcie porodu Gipsowanie
Nieinwazyjna wentylacja Medycyna wysokogórska Postępowanie z pacjentem Majaczenie
14.40-16.10 - Grupa 2 - kurs B
Koniko-punkcja Wkłucie doszpikowe Przyjęcie porodu Gipsowanie
Nieinwazyjna wentylacja Medycyna wysokogórska Postępowanie z pacjentem Majaczenie
Rejestracja elektroniczna została wyłączona przez organizatorów
aktualizacja: 2022-04-21